Uw partner voor Laboratoriumapparatuur

Privacy policy

Lab-App is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens die u via de website www.lab-app.nl of enige andere website van Lab-app, bijvoorbeeld door het plaatsen van een bestelling, of anderszins. Wij nemen de privacy van al onze klanten serieus.

Lab-App garandeert zich te houden aan alle van toepassing zijnde privacyregelgeving met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de verstrekte gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan en deze gegevens worden enkel gebruikt voor de onderstaande doeleinden zijnde:

 • digitale nieuwsbrieven aanvragen, wijzigen en opzeggen;
 • faciliteren van uw NAW gegevens;
 • persoonsgebonden marketingactiviteiten;
 • marketinganalyse;
 • statistische analyse van bezoek- en klikgedrag van online bezoekers o.b.v. IP adressen;
 • optimaliseren van de inrichting van de Website.


De door u op deze Lab-Aapp verstrekte gegevens worden door ons bewaard voor deze doeleinden. Het gaat dan om de navolgende gegevens (hierna: "Klantgegevens"):

 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 •  (Mobiel) telefoonnummer;
 • Afleveradres;
 • E-mailadres.


Naast de door u verstrekte Klantgegevens via onze Website, zullen wij ook de onderstaande gegevens opslaan (hierna: "Bezoekgegevens"): 

 • IP adres;
 • Doel en/of aantal van uw bezoeken aan de Website en de door u bezochte pagina's.


Lab-App koppelt deze bezoekgegevens niet aan persoonlijk identificeerbare informatie. De bezoekgegevens gebruikt Lab-App voor statistische analyses van het bezoek- en klikgedrag op de Website en ter optimalisatie van de inrichting van de Website en haar dienstverlening.

Lab-App beveiligt uw persoonsgegevens tegen verlies en/of wijziging door gebruik te maken van adequate IT maatregelen ten aanzien van beveiliging en toegang. Uw Bezoekgegevens worden op reguliere basis (elke 12 maanden) verwijderd of geanonimiseerd.

Op de Website maken wij gebruik van cookies voor het opslaan van uw gebruikersnaam en wachtwoord en voor statistische analyse van het bezoek- en klikgedrag op de website. Een cookie is een tekstbestand dat onder meer wordt gebruikt voor het verzamelen van informatie over het gebruik van deze Website. Met deze cookies kunnen we u bij een volgende bestelling sneller en gerichter van dienst zijn. Alle gangbare web browsers kunnen dusdanig worden ingesteld dat u als gebruiker alleen cookies accepteert na bevestiging of dat cookies volledig worden geweigerd.

Uw gegevens worden niet voor enig ander doel aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is voor voornoemde doeleinden, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.

U heeft als klant het recht tot inzage in uw geregistreerde persoonsgegevens en op het wijzigen van deze gegevens. U bent als klant te allen tijden bevoegd om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in verband met Lab-App in te trekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met Lab-App via onderstaande gegevens.

Indien u meer informatie wenst te vernemen, vragen, klachten dan wel op- en aanmerkingen heeft over ons privacybeleid of andere aspecten van deze website of service, neem dan contact op met ons